You are here: Molecules\IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IFNγ, TNFα:

IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IFNγ, TNFα (IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IFNγ, TNFα, IL-1α, IL-1β, IL-2)


No references to this molecule


2 results found in Planar Arrays.


Product: Size:

Q-Plex™ Human Cytokine-Inflammation (9-plex)

RQS110449HU 96 wells (1 kit)

Q-Plex™ Human Cytokine-IR (9-plex)

RQS130251HU 96 wells (1 kit)
Find more on IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IFNγ, TNFα on pubmed


Shopping cart

Your cart is empty.