Select country set
language
Menu Shopping cart 0,00 Search

Zpřístupnění podpořené infrastruktury jiným uživatelům


13791EUROPEAN UNION
European Regional Devolepment Fund
Operation Programme Enterprise  and Innovations for Competitivenes.
Application in the field of in vitro diagnostics was co-funded by the European Union.
Research and development in the field of in vitro diagnostics.


Účelem projektu „Výzkum a vývoj v oblasti in vitro diagnostiky společnosti BioVendor - Laboratorní medicína a.s. reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008633, bylo rozšíření speciálního centra zajišťujícího experimentální vývoj a výzkum v oblasti in vitro diagnostiky. Centrum je náležitě vybaveno potřebnými technickými a technologickými prostředky a také personálně. Výstupy experimentálního výzkumu a vývoje jsou aplikovatelné zejména v oblasti in vitro diagnostiky.  K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely výzkumu a vývoje:

  • Příprava rekombinantních antigenů (včetně velkoobjemové exprese)
  • Příprava monoklonálních protilátek 
  • Purifikace a konjugace protilátek
  • Izolace a měření microRNA v různých typech biologických vzorků
  • Vývoj detekčních systémů pro měření microRNA (miREIA, Two-tailed PCR)
  • Měření vybraných analytů metodou CLIA

Bližší informace:

Mgr. Kateřina Karpíšková
specialista analytického servisu
Tel.: +420 549 124 171
E-mail: karpiskova@biovendor.com
www.biovendor.com
www.biovendor.cz