United States set
language
Menu Shopping cart $0 Search

Zpřístupnění podpořené infrastruktury jiným uživatelům


13791EUROPEAN UNION
European Regional Devolepment Fund
Operation Programme Enterprise  and Innovations for Competitivenes.
Application in the field of in vitro diagnostics was co-funded by the European Union.
Research and development in the field of in vitro diagnostics.


Účelem projektu „Výzkum a vývoj v oblasti in vitro diagnostiky společnosti BioVendor - Laboratorní medicína a.s. reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008633, bylo rozšíření speciálního centra zajišťujícího experimentální vývoj a výzkum v oblasti in vitro diagnostiky. Centrum je náležitě vybaveno potřebnými technickými a technologickými prostředky a také personálně. Výstupy experimentálního výzkumu a vývoje jsou aplikovatelné zejména v oblasti in vitro diagnostiky.  K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely výzkumu a vývoje:

  • Příprava rekombinantních antigenů (včetně velkoobjemové exprese)
  • Příprava monoklonálních protilátek 
  • Purifikace a konjugace protilátek
  • Izolace a měření microRNA v různých typech biologických vzorků
  • Vývoj detekčních systémů pro měření microRNA (miREIA, Two-tailed PCR)
  • Měření vybraných analytů metodou CLIA

Bližší informace:

Mgr. Kateřina Karpíšková
specialista analytického servisu
Tel.: +420 549 124 171
E-mail: karpiskova@biovendor.com
www.biovendor.com
www.biovendor.cz